Mezinárodní konference 8. - 10. května 2008

V Novém Bydžově proběhla 8.-10. května 2008 mezinárodní konference financovaná Evropskou komisí z programu Evropa pro občany. Konference se uskutečnila pod záštitou ing. Oldřicha Vlasáka, poslance Parlamentu Evropské unie, předsedy Svazu měst a obcí a výkonného předsedy Rady evropských měst a regionů. Název a cíl konference byl: Vytvoření sítě partnerských měst z České republiky, Slovenska, Polska, Lotyšska, Itálie a navazujících regionů.

V Novém Bydžově se sešlo 130 účastníků z 5 zemí Evropské unie. Třídenní setkání bylo slavnostně zahájeno i ukončeno hymnou EU - Beethovenovou Odou na radost. Pozvání na konferenci přijali i významné osobnosti - hejtman Královéhradeckého kraje ing. Pavel Bradík a poslanec Parlamentu ČR ing. David Kafka. Připomenout Den Evropy přijel též ing. Oldřich Vlasák, pod jehož záštitou se celá konference uskutečnila.

Účastníci pracovali v 5 skupinách tématicky zaměřených na různé oblasti veřejného života. Vedení jednotlivých delegací reprezentovali starostové, primátoři, prezidenti měst a předsedové regionů. Vedení diskutovalo zejména o cílech konference a možnostech další spolupráce. Ostatní účastníci byli předem rozdělení do oblastí, které sami reprezentovali:

Každá delegace měla připravené prezentace zdůrazňující specifika dané oblasti každé zúčastněné země. V pracovní skupině tak měli ideální možnost diskutovat problematiku a rozdíly v jednotlivých zúčastněných zemích.

V rámci poznání kulturního evropského dědictví delegáti navštívili zámek Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou. V Kosicích pak delegáti každé země zasadili v Aleji regionu stromy přátelství. Zcela spontánně zde každý národ čerstvě zasazený strom přivítal národní písní.

Výstupem z konference je jednak sborník všech prezentací, kterých se sešlo 21 a charakterizují specifika zúčastněných zemí v jednotlivých oblastech veřejného života. Druhým výstupem je databáze kontaktů zúčastněných partnerů, kde kontakty za každou zemi jsou rozdělené dle struktury, kterou navrhli právě účastníci. Sborník i kontakty budou zveřejněny na webových stránkách všech partnerů a budou tak k dispozici široké veřejnosti. Závěry konference budou též projednány v samosprávných orgánech každého partnera. Konference tak přímo podpoří budoucí twinningové projekty, které pak umožní zcela konkrétní výměny názorů a zkušeností na aktuální témata, umožní poznání lidí a kulturních rozmanitostí, umožní navázání osobních přátelství v rámci evropských zemí.

Konference beze zbytku naplnila svůj cíl. Krom zajištěného programu se v pracovních skupinách pracovalo velmi aktivně. Databáze kontaktů je zformovaná, prezentace jsou připravené k vydání, padly konkrétní návrhy na navazující projekty. Jako bonus navíc účastníky na Novobydžovsku přivítalo krásné jarní počasí.

Další informace a fotodokumentace jsou uveřejněny na stránkách Města Nový Bydžov

Marcela Česáková
manažer projektu

V Novém Bydžově, dne 18.5.2008

Dokumenty

Prezentace

Kontakty

Fotogalerie