Technické služby města Nový Bydžov  Koupaliště 
           
| MĚSTO   | KULTURA & SPORT   | SLUŽBY & FIRMY   | ZPRAVODAJ   | FOTOGALERIE     Zadejte text pro rychlé hledání
 Mapa serveru Dnes je 24. října 2020, svátek má Nina Česky | English | Deutsch 
 
Novinky
Stavební záměry
Rozvojové dokumenty
Městský úřad
Zprávy z radnice
Úřední deska
Seznam pracovníků MěÚ
Odbory MěÚ
Vyhlášky a nařízení
Formuláře ke stažení
Ochrana obyvatelstva
Chci si zařídit
Povinné informace
Historie a současnost
Rada a zastupitelstvo
Školy a školská zařízení
Rozpočty a granty
Výroční zprávy
Organizace města
Ostatní organizace
Firmy
Informace pro investory a rozvoj regionu
Policie ČR - obvodní oddělení Nový Bydžov

MěÚ Nový Bydžov
Masarykovo nám. 1
504 01 Nový Bydžov

Tel.: +420 495 703 911
Fax: +420 495 703 985 +420 495 493 446

Mob.: +420 603 295 634 +420 602 117 457

mesto@novybydzov.cz
www.novybydzov.cz

úřední hodiny PO a ST
7:30-11:00, 12:00-17:00

Městská policie

Tel.: +420 495 703 916
Mob.: +420 602 469 521

Elektronická podatelna  E-podatelna
Czechpoint
nasetelevize.cz


Mezinárodní konference Mezinárodní konference
8.-10. 5. 2008
Územně analytické podklady
ORP Nový Bydžov

Mapový projekt ÚAP
Zneči‘tění podzemních vod Zneči‘tění
podzemních vod
Cyklotrasy v regionu Novobydžovsko Cyklotrasy v regionu Novobydžovsko
Záchytné zařízení pro opu‘těná zvířata Opu‘těná zvířata
Útulek Skřivany Útulek Skřivany
Centrální registr produktů a firem Hospodářské komory České republiky Axis4.info
 
 
ZPRÁVY Z RADNICE
Zjištění potřeb a názorů občanů Nového Bydžova v oblasti sociálních služeb, prevence kriminality, bezpečnosti, bydlení, sportu, investic soukromých i veřejných, odpadového hospodářství, informační gramotnosti, zapojování do rozhodování a informovanosti o veřejném dění.
V důsledku stávajících rekonstrukcí komunikací a dřívějších výkopových prací došlo v minulém týdnu k několika výpadkům ve svícení veřejného osvětlení. Vlivem dešťového období došlo celkem k 27 poruchám kabelového vedení, které nebylo možné okamžitě odstranit.
Centrum andragogiky se již po druhé stalo koordinátorem významné akce Královéhradeckého regionu. Týden vzdělávání dospělých má v kraji několikaletou tradici. Partneři a spolupracující subjekty jsou významnými dodavateli vzdělávacích služeb.
19.10.2009, Ing. Louda Pavel
V polovině října se na radnici uskutečnila schůzka k zajištění zdravotní péče pro občany Novobydžovska.
19.10.2009, Ing. Louda Pavel
V pondělí 26.10. 2009 od 16.00 se ve velké zasedací síni městského úřadu uskuteční zasedání zastupitelstva města.
Odbor územní veřejné správy Ministerstva vnitra oznámil, že nabytí účinnosti novelizace vyhlášky č. 324/2008 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), se předpokládá k 15.10.2009.
S účinností od září 2009 byly delegovány některé činnosti Ministerstva vnitra v projektu Czech POINT obcím na Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR). Jde zejména o činnosti spojené s administrací a vyúčtováním dotace.
V termínu od úterý 6.10. do soboty 10.10.2009 proběhne sběr nebezpečných odpadů.
Ve středu 09.09. 2009 od 16:00 se uskuteční zasedání zastupitelstva ve Velké zasedací síni MěÚ NB
Městský úřad Nový Bydžov oznamuje vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici referent Odboru soc. věcí a zdravotnictví.
Z technických důvodů bude provoz MÚ ukončen v pondělí 17. 8. již ve 12.00 a v úterý 18. 8.bude MÚ uzavřen celý den.
Fiche č. 4 Podpora výchovy a vzdělávání obyvatel, Fiche č. 5 Uchování a obnova venkovského prostředí a služeb pro občany
Významnou součástí Strategie implementace eGovernmentu v území je vzdělávání eGovernmentových dovedností. Ve všech krajích a většině obcí s rozšířenou působností již vznikla eGON centra a postupně zahajují svou činnost v oblasti vzdělávání.
15.7.2009, Bc. Strnka Jakub
KINSKÝ DAL BORGO, a.s. si Vás dovoluje pozvat na vernisáž putovní výstavy fotografií Zdeňka Troupa „ZACHRAŇME ŠUMAVU“.
Dne 9. července 2009 pořádá Město Hořice v budově hořického kina přednášku na téma zelená úsporám a jak získat dotace na zateplení domu. V 9.00 pro odbornou veřejnost, v 15.00 pro širokou veřejnost.
26.6.2009, Vostruha Miroslav
Královéhradecký kraj pověřil svého odpovědného organizátora veřejné dopravy, společnost OREDO s.r.o. Hradec Králové k optimalizaci a integraci veřejné dopravy.
Výsledky voleb do Evropského parlamentu v Novém Bydžově.
Na začátku května 2009 narostl počet aktivních Czech POINTů na 3575 dostupných pracovišť a počet vydaných výpisů přesáhl 1.5 milionu - konkrétně 18. května 2009 byl vydán výpis s pořadovým číslem 1 600 000, a to výpis z katastru nemovitostí.
Ve středu 6. května schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Schválení této novely, přináší několik změn v projektu datových schránek.
Dne 7. května podepsali zástupci Ministerstva vnitra a Svazu měst a obcí České republiky Memorandum o spolupráci při společné podpoře implementace eGovernmentu do území.


[<< Zač.] [< Předch.1 2 3 4 5 ... [Další >] [Konec >>

 
 
 Mateřská škola Sluníčko, Nový Bydžov, U Plovárny 1380
 Plán informační a komunikační technologie
 Klub maminek na mateřské dovolené
>> celá rubrika
 Městská knihovna, IC a ICM
 Pavoučci v knihovně
 Výtvarná dílna Klubu rodičů a dětí při městské knihovně
 Spisovatelka Irena Fuchsová v městské knihovně
>> celá rubrika
 Městský klub kulturních alternativ
 Novobydžovský mamut čili Kopčemův memoriál
 Václava Kahuda v Novém Bydžově - duben 2001
 SILVER ROCKET PARTY - koncert Gnu & SQUALL, 26. října 2002
>> celá rubrika
 Obecní živnostenský úřad
 Podnikatelské setkání Královéhradeckého Kraje
 eGoncentrum ORP Nový Bydžov
 Kurzy eGON centra Nový Bydžov
 "Výdajové" paušály pro živnostníky
 Vyhlášení výzvy v rámci Fiche č. 3 Udržení a rozvoj mikropodniků v regionu
>> celá rubrika
 Odbor dopravy
 ROZHODNUTÍ O ZAŘAZENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE DO MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTA NOVÝ BYDŽOV
 Upozornění na změny jízdních řádů vlakové dopravy od 13.12.2009
 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ O ZAŘAZENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ DO KATEGORIE MÍSTNÍ KOMUNIKACE MÉSTA NOVÝ BYDŽOV
>> celá rubrika
 Odbor školství
 Úplata 2009/2010
 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2009/2010
 KONKURS
 Možnosti rozvoje základního školství
 Úplata 2008/2009
>> celá rubrika
 Odbor výstavby a životního prostředí
 Odpady v roce 2008
 Zkušební třídění plastů a papíru z domácností formou pytlového sběru
 Formuláře žádostí
>> celá rubrika
 Správa majetku města
 Zahájení správního řízení o neplatnosti občanského průkazu
>> celá rubrika
 Základní škola Nový Bydžov, F. Palackého 1240
 Oslavy 90 let kopané v Chlumci nad Cidlinou
 Školní klub o prázdninách
>> celá rubrika
 Základní škola, Nový Bydžov, Karla IV. 209, okres Hradec Králové
 Velká prodejní výstava Josefa Verfla
 Školní družina Karlovky v Jičíně, městě pohádky
 Soustředění hokejové přípravky na Sokolích boudách v Krkonoších a na Splzově
>> celá rubrika
 Základní škola, Nový Bydžov, V. Kl. Klicpery 561, okres Hradec Králové
 Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu
 Žáci ZŠ V. Kl. Klicpery v Novém Bydžově v projektu Děti Evropy
 Zájezdy pro lyžaře
>> celá rubrika
 Základní umělecká škola, Nový Bydžov
 Jak jsme začali školní rok
 Jak jsme si vedli na soutěžích
>> celá rubrika
 V pondělí 26.10. 2009 od 16.00 se ve velké zasedací síni městského úřadu uskuteční zasedání zastupitelstva města.
 Časový rozvrh provozu zimního stadionu v sezóně 2009-2010
 Seznam elektrických spotřebičů, které můžete od 1.9.2009 odevzdávat po celý rok zdarma ve sběrném dvoře
 Rozšíření pytlového sběru plastů a papíru
 Nový formulář žádosti o dotaci z rozpočtu města Nový Bydžov pro rok 2009.
 Město Nový Bydžov oznamuje touto cestou občanům, že v severovýchodní části města bylo zjištěno znečištění podzemních vod chlorovanými uhlovodíky.
 Reportáže z našeho města
 Nový stavební zákon - formuláře žádostí
 Městský úřad Nový Bydžov nabízí celoroční ubytování ve svých rekreačních objektech.
Líbí se vám naše nové stránky? (konečné výsledky)
Ano, jsou skvělé! (34)
65%
No, jsou lepší než ty předchozí. (5)
9%
Normální web... (2)
3%
Nelíbí se mi ani trochu. (11)
23%
Co vám chybí na stránkách města?
  Diskusní fórum (6)
33%
  Odběr novinek e-mailem (3)
16%
  Přehlednost (0)
0%
  Více aktuálních informací (9)
51%
 
 
Tonda Obal - odborník na obaly a jejich recyklaci
Město je členem systému
Nebuďte líní: třiďte správně
Počet návštěvníků dnes Počet návštěv dnes Počet shlédnutých stránek dnes Online návštěvníků Detailní monitorování Vaší internetové prezentace

Počet přístupů od 1.4.2002
counter
PageRank

Zelená obec
 
Regionální informační servis

Veřejný internet provozujeme
v caffé baru Matrix

Caffé bar MATRIX
Města a obce online
Královská věnná města
Elektronický portál územních samospráv
MV ČR - Policie ČR
Portál veřejné správy
Ministerstvo vnitra ČR
Stáhněte si Adobe Reader zdarma!

Náš systém chrání NOD32 antivirus společnosti ESET

Obsah © 2004-2020 Městský úřad Nový Bydžov, Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov, tel: 495 703 911, fax: 495 493 466, IČO: 00269247
Připojeno přes Chlumec.Net, webhosting G-HOSTING.CZ
Technické dotazy a připomínky.